I Børneliv gør vi børn til verdensmestre i eget liv.

Daginstitutionen Børneliv er en selvejende aldersintegreret institution for børn i alderen 0-6 år. Institutionen har 2 afdelinger, Strandvejen i Sunds med børnehave og vuggestue, og Skovmyren i Ilskov med børnehave og vuggestue.

Børnelivs forældrebestyrelse har indgået driftsoverenskomst med Herning kommune, og bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af institutionen.

Den daglige pædagogiske og administrative drift varetages af en leder, samt en pædagogisk leder.

Vision
I Børneliv gør vi børn til verdensmestre i eget liv.
I Børneliv arbejder vi pædagogisk ud fra principperne i:

Den nye styrkede læreplan, Herning kommunes strategi om meningsfulde fællesskaber, Herning model Dagtilbud.
Desuden er vi medlem af Friluftsrådets koncept "Grønne Spirer".

Børnehaven fungerer funktionsopdelt, hvilket betyder at der ikke eksisterer ’stuer’ i traditionel forstand. I stedet er institutionen inddelt i funktioner/læringsrum, som er målrettet særlige aktiviteter. 

Arbejdet med læreplan
Læreplanen er udarbejdet for hele aldersgruppen 0-6 år. I arbejdet differentieres der i forhold til aldersgrupper.

Der udarbejdes 4 forløb over året af 8 ugers varighed. Vi anvender alsidig personlig udvikling, samt social udvikling som overordnet paraply for de 4 øvrige temaer. 
De planlagte forløb afspejles i hverdagens øvrige pædagogiske aktiviteter.

Pejlemærker fra meningsfulde fællesskaber og Herning model dagtilbud, medtænkes og beskrives i alle planlægningsforløb.

Planlægningsforløbene udsendes til forældre, som løbende bliver inddraget i arbejdet.